İş Zekası Yöntem ve Araçları Nelerdir?

İş Zekası Yöntem ve Araçları Nelerdir?
09 Kas 2020

İş Zekası Yöntem ve Araçları Nelerdir?

İş Zekası (Business Intelligence), büyük miktardaki verilerin işlenerek, işle ilgili kararların alınmasına ve stratejilerin belirlenmesine yardımcı olan, ham haldeki veriyi kullanışlı ve anlamlı hale getiren süreç ve yöntemlere verilen isimdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bireylerin internet aracılığı ile yarattıkları ve işletmeler tarafından depolanan verilerin devasa boyutlara ulaşmaya başlaması ile iş zekası daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir konuma gelmiş; risk unsurlarını belirlemede, pazarlama ve satış faaliyetlerini şekillendirmede, üretim ve yönetim süreçlerini iyileştirmede kullanılan, vazgeçilmez bir uygulamalar bütünü halini almıştır. GTech olarak bu yazımızda, iş zekası yöntem ve araçları ile ilgili çeşitli bilgileri paylaşarak, merak edilen bazı sorulara yanıt verdik.

İş Zekası Araçları Nelerdir?

İş zekası araçları; müşteri kayıtları, kullanıcı kayıtları, resim, dosya, e-posta, video ve işle ilgili etkinliklerle birlikte diğer birçok kaynaktan toplanan yüksek miktardaki veriyi işleyen uygulama yazılımlarıdır.

Bu uygulama yazılımları, iş verilerinin basit kurallara dayalı olarak sorgulanmasını ve raporlanması sağlamakta; hızlı sorgulama ve analiz, raporlama, gerçek zamanlı iş zekası, operasyonel iş zekası, mobil iş zekası, bulut tabanlı iş zekası ve açık kaynak iş zekası gibi farklı uygulamaları birleşik halde kullanabilmektedir.

İş Zekasının Kapsamında Neler Vardır?

İş zekası, birbiriyle bağlantılı ve birbirini etkileyen birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler arasında öne çıkanlar şunlardır;

 • Veri madenciliği
 • Süreç yönetim teknikleri (Süreç madenciliği olarak da adlandırılır)
 • Çok boyutlu analiz süreçleri
 • Tahmin ya da kural temelli mantıksal çözümleme
 • İş sürecinin çeşitli performans ölçüm araçları kullanılarak diğer iş süreç örnekleri ile kıyaslama
 • Raporlama

İş Zekasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Verimlilik Artışı Sağlar: Çok kısa sürede ve çok büyük miktardaki verilere dayalı, detaylı raporlar oluşturulmasını sağlayan iş zekası, işletmelere birçok konuda önemli bilgiler sağlar ve kaynakların daha etkin kullanılmasına yardımcı olur.
 • Şeffaflık Sağlar: Çok küçük ya da gözden kaçan detayları da analizlerde kullanan iş zekası, iş süreçlerinin görünürlüğünü artırarak sorunların daha kolay tespit edilmesine olanak tanır.
 • İş Süreçlerini Basitleştirir: Kıyaslama, tahmin, modelleme ve diğer iş zekası yöntemleri, iş süreçlerindeki karmaşıklığı ortadan kaldırır ve daha anlaşılır bir hale getirir.
 • Verilerin Anlaşılabilirliğini Sağlar: Teknik verilerin, teknik uzman olmayan kişiler tarafından bile oluşturulabilmesini, analiz edilebilmesini, yorumlanabilmesini sağlayarak, bağımlılığı azaltır.

İş Zekası Yöntemleri Nelerdir?

İş zekası, işletmelerin karar ve uygulama süreçlerinde kullanabilecekleri birçok yönteme sahiptir. Bu yöntemler arasında öne çıkanlar şunlardır;

 • Analitik: Ham veri üzerinde çalışarak anlamlı içgörü ve eğilimler elde edilmesini sağlar.
 • Öngörücü Modelleme: İş zekası tarafından kullanılan öngörücü modelleme, çeşitli istatistik tekniklerini kullanarak oluşturduğu modeller aracılığı ile olasılıkları ve eğilimleri görmeyi sağlar.
 • Veri Görselleştirme: Verilerin görsel bir şekilde ortaya koyulması ile gerçekleştirilen veri görselleştirme yöntemi, rakamlar ya da harflerle ifade edilemeyen ya da anlamlandırılamayan içgörülerin ortaya çıkmasına olanak tanır.
İş Zekası Uygulamalarında Neden GTech?

Türkiye’nin Veri Ambarı ve İş Zekası konularında uzman ilk 3 şirketinden biri olan GTech’in sunduğu çözümler ile kullanıcılar; ihtiyaç duydukları anda verilerini analiz edip stratejik kararlar almalarını sağlayacak görsel, hızlı ve interaktif raporlar oluşturabilmektedirler.

GTech’in iş zekası çözümleri ile işletmeler;

 • Tek ve güvenilir veri kaynağına kavuşur. Bu sayede, farklı sistemlerde depolanan dağınık haldeki verilere, tek bir ortamdan ve güvenli bir şekilde ilişkisel erişim sağlar.
 • Verilerden elde edilen bilgiye hızlı erişim sağlayarak, raporlama ve sonrasındaki karar alma süreçleri için harcanan sürenin ve maliyetlerin düşmesine olanak tanır.
 • Kurumsal karne ve performans göstergeleri ile birlikte müşteri ve segmentasyon analizlerini de yaparak, gözlemlenebilirliği artırır.
 • Farklı amaçlar için ya da farklı yöntemler kullanılarak yapılan birçok analizin bir bütün halinde özet ekranlarda görüntülenmesini ve dinamik analizlerin yapılmasını sağlar.
 • Farklı platformlardaki verilerin tek bir platform üzerinde entegre edilmesini ve karar alma süreçlerinde en doğru verilerin kullanılmasını sağlar.

İşletmenizin doğru kararlar alabilmesine ve stratejiler geliştirmesine olanak tanıyan Veri Ambarı ve İş Zekası çözümleri ile hemen tanışmak için bizimle iletişime geçin.