İş Zekâsı İçin Dashboard (Gösterge Paneli) Nedir ve Faydaları Nelerdir?

İş Zekâsı İçin Dashboard (Gösterge Paneli) Nedir ve Faydaları Nelerdir?
21 Oca 2021

İş zekâsı Dashboard’ları verileri analiz etmek için kullanılan yönetim ve görselleştirme arayüz çözümleridir. İçerik oluşturucular, anlık görüntüleme için çizelgeleri, grafikleri ve raporları tek bir ekranda birleştirmek amacıyla filtreler gibi etkileşimli öğeleri kullanabilir. Dashboard’lar iş zekâsı platformlarının en önemli öğelerinden birisidir. Kullanıcılar Dashboard sayesinde dağınık ve düzenlenmemiş verileri analiz edebilir ve ihtiyaca göre özelleştirerek görüntüleyebilirler.

Dashboard’lar ve raporlar bir işletmenin iş planı oluşturması ve değişen koşullara bağlı olarak strateji oluşturmasında kritik öneme sahiptir. Eskiden analistler karmaşık verilerden raporları elle oluştururlardı bu da hem zaman alırdı hem de anlık görüntüleye imkân vermezdi. Modern Dashboard’lar ile kullanıcılar veri tabanına anlık olarak erişebilir, istediği raporu istediği formatta görüntüleyebilirler. Otomatikleştirilmiş iş zekâsı yardımıyla oluşturulan özel raporlar yardımıyla yöneticiler ve paydaşlar çok daha sağlıklı iş kararları alabilirler.

Dashboard ve raporlar benzer eğilimdedir ve verileri analiz etme sürecinde birlikte çalışırlar ancak birbirlerinden farklıdırlar. Dashboard’lar iş zekası teknolojisiyle çalışarak anlık olarak güncellenirler. Görsellik daha ön plandadır ve kullanıcıların özelleştirmesine, çeşitli analizler yapmasına imkân tanır. Öte yandan raporlar daha çok verilerin fotoğrafını çekmek gibidir. Daha fazla ayrıntı içerir ve işletmenin durumu ile ilgili periyoda bağlı olarak bir analiz yapılması ile daha çok ilgilenir.

Modern iş zekâsı Dashboard’larının özellikleri;

  • Özelleştirilmiş ara yüz
  • Etkileşim
  • Gerçek zamanlı veri kullanma yeteneği
  • Web tarayıcısından erişilebilir olması
  • Standart şablonlar
  • Paylaşılabilme yeteneği

olarak sayılabilir. Bütün bu özellikleri, Dashboard kullanıcılarının daha hızlı ve isabetli şekilde stratejik kararlar alabilmesini sağlar.

İş Zekâsı Dashboard Faydaları

Dashboard’ların en büyük faydası işletmenin tüm verilerini çalışanlar için anlamlı ve erişebilir hale getirmesidir. İşletmenin teknik birimleri verileri depolama ve görüntüleme için başlangıç oluşturabilir, çalışanlar ise panolar yardımıyla istediği veriyi kendi amacına uygun olarak görüntüleyebilirler. Çok sayıda şubesi ve veri tabanı olan işletmeler Dashboard’lar sayesinde anlık olarak değişik veri tabanlarından oluşturulan veri ambarından çektikleri verileri görüntüleyebilirler.

Veri görselleştirmeleri sayesinde kullanıcılar eğilimleri çok daha kolay görebilir ve anlık olarak geri bildirimde bulunabilirler. Geleneksel raporlama yöntemlerinden dönemsel olarak görülebilen eğilimler modern iş zekâsı Dashboard’ları yardımıyla anlık olarak görüntülenebilir. Mesela bankacılık sektöründe çok sayıda şubeden elde edilen müşteri verileri ile oluşturulan veri ambarından müşterilerin davranışları anlık analize tabi tutulabilir ve ürünler ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir.

Dashboard’lar, kullanıcıların verilere kolayca ve hızlı bir şekilde erişmesine ve analiz edebilmesine imkân tanıdığından tasarımına önem verilmelidir. Tasarım aşamasında ise şunlara dikkat edilmelidir;

  • Hedef kitle için tasarım: Dashboard tasarımının kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalı
  • Bağlama uygun tasarım: Gösterilecek verilerin önceki dönemler ile karşılaştırılmalarını sağlayarak kullanıcıların eğilimleri tahmin etmelerini kolaylaştırılmalı
  • Kullanışlı görseller: Karar vericilerin daha isabetli karar verebilmeleri için görseller kolay anlaşılabilir olmalı
  • Basit ama etkili tasarım: Görseller ne kadar basit olursa anlaşılması o kadar kolay olur. Çok sayıda görselin arasında kaybolmamak için Dashboard tasarım dağınık ve karmaşık olmamalı

Modern iş zekâsı Dashboard’ları her seviyede çalışanın faydalı ve etkileşimli raporlar oluşturmasına olanak sağlar. Bu sayede çalışanların veri tabanında elde ettiği verimin en yüksek seviyeye çıkması amaçlanmaktadır. GTech 20 yıllık veri yönetimi tecrübesiyle işletmenize en uygun Dashboard çözümlerini bulmanıza yardımcı olmaktadır. GTech, analitik perakendecilik çözümü Wiseboard Retail ve analitik sigortacılık çözümü Wiseboard Insurance gibi her sektöre özel çözümleri ile KPI’larınızı anlık görüntülemenizi, operasyonlarınızı daha sağlıklı yönetmenizi sağlar.