SQL vs. NoSQL Farkları, Avantaj ve Dezavantajları

SQL vs. NoSQL Farkları, Avantaj ve Dezavantajları
26 Kas 2021

2000’li yılların sonlarında ölçeklendirme, hızlı sorgu, sık uygulama değişikliklerine izin verme gibi geliştiriciler için programlamayı daha basit bir sürece dönüştürmeyi hedefleyen NoSQL veritabanları geliştirildi. SQL ile erişilen ilişkisel veritabanları veri tekrarını azaltmaya odaklanarak 1970’lerde geliştirildi. SQL gibi ilişkisel veritabanlarına karşı geliştirilen NoSQL veritabanları genellikle karşılaştırılır. Bu yazımızda, SQL ve NoSQL veritabanları arasındaki farkları açıklayarak, NoSQL avantaj ve dezavantajlarını sizler için listeledik.

SQL ve NoSQL Arasındaki Farklar Nelerdir?

SQL ve NoSQL arasında belirli ölçütler açısından farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:

> NoSQL veritabanları ilişkisel değilken, SQL veritabanları ilişkiseldir.

> SQL veritabanlarında yapılandırılmış sorgu dili kullanılır ve önceden tanımlanmış bir şema bulunur. NoSQL veritabanları ise yapılandırılmamış veriler için dinamik şemalara sahiptir.

> SQL veritabanları dikey olarak, NoSQL veritabanları ise yatay olarak ölçeklenebilir.

> SQL veritabanları tablo tabanlıdır. NoSQL veritabanları ise belge, anahtar/değer, grafik veya geniş sütun depolayabilir.

> SQL veritabanları çok satırlı işlemler açısından daha elverişliyken, NoSQL belgeler veya JSON gibi yapılandırılmamış veriler için daha kullanışlıdır.

NoSQL Veritabanının Avantajları Nelerdir?

NoSQL veritabanları, standart ilişkisel veritabanı teknolojisinin sınırlamalarına karşılık olarak oluşturulmuştur. SQL veritabanları gibi ilişkisel veritabanları ile karşılaştırıldığında, NoSQL veritabanları genellikle daha ölçeklenebilirdir ve bu sayede daha üstün performans sağlayabilir. Ayrıca, veri modellerinin esnekliği ve kullanım kolaylığı, özellikle bulut ortamında ilişkisel veritabanı modellerine kıyasla gelişimi hızlandırabilir.

Her bir NoSQL veritabanı türünün farklı güçlü yönleri bulunsa da tamamı sahip oldukları ortak özellikler ile belirli avantajlar sağlar. NoSQL veritabanın avatajlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Yüksek Hızda Veri İşleme: SQL veritabanları çoğunlukla, performansı artırmak için daha fazla CPU’ya ve belleğe sahip bilgisayarların kullanılmasına dayanan bir ölçek büyütme yapısına sahiptir. NoSQL veritabanları ise internet ve bulut sistemleriyle ölçek genişletmeyi daha kolay uygulanabilir bir sürece dönüştürüyor. NoSQL sistemlerinin ölçeklenebilir yapısı, veri hacmi ve trafiği yoğunlaştığında ölçeklenebilirlik için açık bir yol sağlar. SQL veritabanlarında ise benzer türde ölçeklenebilirlik elde etmek maliyetli olabiliyor.
  • Çeşitli Veri Türlerini Depolama: SQL veritabanı gibi ilişkisel veritabanları, verileri önceden tanımlanmış bir şemaya sahip yapılandırılmış tablolarda depolar. NoSQL veritabanının şemaları ise esnektir. Bu durum, NoSQL veritabanını yeni veri biçimlerine uyarlamayı kolaylaştırır. Metin verileri, zaman serisi verileri gibi her türden büyük veri, JSON dosyaları, anahtar-değer ikili değerleri, bağıntılı bilgi ağları gibi yaygın olarak kullanılan veri biçimleri NoSQL tarafından desteklenir.
  • Şema ve Alanları Kolayca Güncelleştirme: SQL veritabanlarının aksine NoSQL veritabanlarında kullanılan veri modelleri daha basit ve anlaşılır biçimlerde depolanırlar. Ayrıca, NoSQL veritabanları geliştiricilerin verilerin yapısını doğrudan değiştirmesine, güncelleştirmesine izin verir. Bu sayede, yeni bir veri türü mevcut depolanan veriler kadar kolay bir şekilde depolanabiliyor.
  • Geliştirici Dostu: NoSQL veritabanlarında, veriler uygulamalarda kullanılan veri nesnelerine yakın biçimlerde depolar. Bu nedenle, veriler için veritabanlarının içine veya dışına taşınırken daha az dönüşüm gerekiyor. Verilerin olduğu gibi saklanabilmesi biçimleri dönüştürmek ve yeni bir veritabanı başlatmak için geliştirilecek veya satın alınacak gerekli olan uygulama maliyetleri ortadan kalıyor.
  • Yatay Ölçekleme: Çoğu SQL veritabanı, mevcut sunucu kapasite gereksinimlerinin aşılmasıyla daha büyük ve pahalı bir sunucuya geçilmesini gerektirir. NoSQL veritabanı yatay olarak ölçeklendirmeye izin verir. Bu sayede, ihtiyaç halinde daha ucuz ticari sunucular eklenebiliyor.

NoSQL Veritabanının Dezavantajları Nelerdir?

NoSQL veritabanı sahip olduğu avantajlar gibi belirli dezavantajları da bulunuyor. NoSQL veritabanının dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Standartlaşma Eksikliği: NoSQL veritabanlarının kurallarını ve rollerini belirleyen bir standart bulunmuyor. NoSQL veritabanlarının tasarım ve sorgulama dilleri farklı NoSQL ürünleri arasında büyük farklılık gösterebiliyor. Bu farklılıklar, SQL veritabanında olduğunda çok daha fazladır.
  • Veritabanının Yedeklenmesi: Yedeklemeler NoSQL veritabanları için sunulan bir diğer dezavantajdır. Belirli NoSQL veritabanları yedekleme için çeşitli araçlar sağlasa da bu araçlar eksiksiz veri yedekleme çözümü sağlamak için yeterli olmayabiliyor.
  • Tutarlılık: NoSQL veritabanı ölçeklendirilebilirliği ve yüksek performansı ile ön plana çıksa da söz konusu verilerin tutarlılığı olduğunda NoSQL veritabanı çok fazla dikkate almaz. Bu nedenle, SQL gibi ilişkisel veritabanlarına kıyasla daha az güvenilir olarak görülüyor.

Yukarıda avantaj ve dezavantajlarını listelediğimiz NoSQL veritabanlarının özellikleri sağlayıcılara göre farklılık gösterebiliyor. Sağlayıcıya bağlı olarak, avantajlar artarken dezavantajlara yönelik farklı çözümler sunulabiliyor. Uzman ekibi ile GTech her iş yükü için ölçeklenebilir ve kurumsal düzeyde operasyonel verimlilik sağlayan DataStax ve MongoDB gibi veritabanı çözümlerini sunuyor. GTech NoSQL veritabanı çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kaynakça

https://www.mongodb.com/nosql-explained/advantages

https://www.mongodb.com/nosql-explained/nosql-vs-sql