Veri Görselleştirme: Daha Doğru Kararlar Almanın Yolu

Veri Görselleştirme: Daha Doğru Kararlar Almanın Yolu
26 Kas 2021

Şirketlerin iç ve dış süreçlerine bağlı olarak her geçen gün artan verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi zor olabiliyor. Ancak bu verilerin içinde iş süreçlerinizi daha ileriye taşımanızı sağlayacak önemli içgörüler bulunabilir. Bu nedenle, şirketler özellikle büyük verilerin daha kolay ve hızlı anlaşılmasını sağlayan çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden birisi ise veri görselleştirmedir. Verilerin belirli görselleştirme araçları ile görsel bir biçimde sunulmasını sağlayan veri görselleştirme şirketlerin veriye dayalı, daha doğru ve etkin kararlar almasına katkı sağlıyor. Bu yazımızda, veri görselleştirme kavramını tüm hatlarıyla sizler için açıkladık.

Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirme, özellikle büyük verilerin görsel bir bağlamda sunularak insan zihninin anlaması, analiz etmesi ve taşımasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, grafiklerde yer alan verilerin nokta, çizgi, çubuk gibi görsel nesneler şeklinde kodlanarak daha anlaşılır olmasına katkı sağlıyor. Veri görselleştirme araçlarında görsel birimleri kullanılarak verilerdeki eğilim veya aykırı değerlerin görülmesine kolaylaşır. Birçok iş zekası aracında yer alan veri görselleştirme gelişmiş analitik için önemli bir rol oynar. Veri görselleştirmenin önemini şu şekilde listeleyebiliriz:

> Bilginin daha hızlı özümsenmesine, iç görülerin geliştirilmesine ve daha hızlı kararların alınmasına yardımcı olur.

> Veri bilimcilere ihtiyaç olmadan verileri daha erişilebilir ve anlaşılır olmasını sağlar.

> Bulgular üzerinde daha hızlı hareket edilmesini sağladığı gibi daha az hatayla başarıya ulaşma olasılığını arttırır.

> Organizasyonu geliştirmek ve iyileştirmek için yapılması gerekenlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Görsel Analitiğin Önemi?

Veri görselleştirme, verileri kullanarak verilerin evrensel, hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu uygulama, şirketlerin iyileştirmesi veya daha fazla özen göstermesi gereken alanları daha açık bir şekilde belirler. Ayrıca, görsel analitiği bilginin etkisini artırarak verileri paydaşlar için daha akılda kalıcı bir hale dönüştürür. Görsel analitiği yalnızca etkili bir şekilde tasarlanmış bir grafik bilgi sağlamaz ayrıca veriye dayalı kararların daha etkin ve uygun bir şekilde alınmasına yardımcı olur.

Veri Görselleştirme Nasıl Çalışır?

Hemen hemen birçok iş zekası aracında bulunan veri görselleştirme araçlarından birçoğu ilişkisel veritabanları gibi veri kaynakları ile bağlantı kurarak çalışır. Analiz için şirket içinde veya bulutta depolanan veriler alınır ve daha sonra kullanıcılar verileri daha iyi sunmanın yolunu farklı seçenekler arasından belirler. Veri görselleştirme araçlarından bazıları, verilerin türüne göre otomatik olarak gösterim önerileri sunar.

Veri Görselleştirme Türleri Nelerdir?

Veri görselleştirme türleri temelde infografik ve dataviz olmak üzere iki başlığa ayrılıyor. Bu veri görselleştirme türlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

  • İnfografik: İnfografik görseller manuel olarak çizildiği için veriler özel olarak işlenir. Sahip olduğu güçlü görsel içerikleriyle estetik açıdan zengin olan infografikler her bilginin manuel olarak kodlanmasından dolayı veri açısından zayıftır. Herhangi bir veri değişikliği söz konusu olduğunda manuel olarak değişikliğin gerçekleştirilmesi gerektiği için iş yükü fazladır.
  • Dataviz: Dataviz görseller büyük ölçüde bilgisayarlı yöntemlerin yardımıyla algoritmik olarak çizilir. Farklı verilerle yeniden oluşturulması infografik görselleştirmeye göre daha kolaydır. İnfografiklerin aksine büyük veriler için uygulanabilen dataviz görselleştirme estetik açıdan genellikle kısırdır.

Veri Görselleştirme Aracı Nasıl Seçilir?

Veri görselleştirme aracı seçilirken göz önünde bulundurulması gereken ilk etken veri türü ve amacıdır. Belirli bilgiler, pasta grafik veya çubuk grafik gibi belirli grafik gösterimlerine daha uygundur. Ancak, birçok veri görselleştirme aracında pasta veya çubuk gibi genel grafiklerin yanı sıra haritalar, zaman çizelgeleri, histogramlar gibi geniş görsel analik seçenekleri bulunuyor. Kullanıcıların bu noktada, sahip oldukları verileri göz önünde bulundurarak veri türüne göre en uygun aracı seçebilirler.

Veri Görselleştirme Aracında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Veri görselleştirme, karmaşık ve büyük verilerin açıkça iletilmesine yardımcı olabilir. Karmaşık görünen bilgi yığınları arasından kilit bilgilerin tanımlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Büyük veri setleri ile görsel etkileşim oluşturarak analizleri kolaylaştıran yeni iş içgörüleri ortaya çıkarabilir. Tüm bu işlemleri etkin ve uygun bir şekilde gerçekleştirmek için veri görselleştirme aracının belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kullanılabilir: Bir veri görselleştirme aracında bulunması gereken en önemli özelliklerden biri kullanım kolaylığıdır. Bu kolaylığa, göster ve tıkla ya da sürükle ve bırak gibi özelliklere ek olarak otomatik görselleştirme veya grafikte yer alan ilgili bilgileri otomatik olarak görme olanağı örnek olarak gösterilebilir.
  • Bağlantılı: Bir veri görselleştirme aracının farklı kaynaklardan veri yükleyebiliyor olması ve entegrasyon için belirli bağlantılara sahip olması önemlidir. Tüm iş analitiği görevlerini yerine getirebilen bağlantılı veri görselleştirme araçları tercih edilerek, birden fazla araç içeren analitik ekosistemde ortaya çıkan maliyet, uyumsuzluk gibi unsurlar ortadan kaldırılabiliyor.
  • Esnek: Her ne kadar bir veri görselleştirme aracında yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanılmasının olumlu etkileri olsa da insan ve makine arasında kolay bir şekilde geçiş yapabilme esnekliğine sahip olması da oldukça önemlidir. Böylece, belirli noktalarda otomasyonun dışına çıkarak kullanıcının kendi yetkinliklerini kullandığı bir düzenleme gerçekleştirilebilir.

Şirketlerin sahip oldukları verilerin her geçen gün büyümesi ve daha da karmaşıklaşması bu verilerin anlaşılmasını zorlaştırabiliyor. Veri odaklı daha doğru ve hızlı kararlar alınması için veri görselleştirme gibi araçlardan faydalanılması oldukça önemlidir. Uzman ekibi ile GTech sahip olduğunuz verilerin işlemlenme ve görselleştirme süreçleri için yeni nesil veri araç ve yazılımları sunuyor. Daha doğru kararlar almanızı sağlayan GTech çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 

Kaynakça

https://www.oracle.com/tr/business-analytics/what-is-data-visualization/
https://powerbi.microsoft.com/tr-tr/data-visualization/