Perakende Sektöründe Kârlılığı Artırmanın Yolu: Big Data

Perakende Sektöründe Kârlılığı Artırmanın Yolu: Big Data
25 Nis 2022

Kârlılık, sektör veya büyüklük fark etmeksizin tüm şirketlerin temel amacıdır. Şirketlerin uyguladığı tüm faaliyet ve stratejiler bu amaca yöneliktir. Her geçen gün gelişen ve değişen dünyada şirketlerin de kârlılık oranını artırmak için bakış açılarını değiştirmeleri ve yeni nesil çözümlerden yararlanmaları gerekiyor.

Veri kavramı şirketlerin devamlılığı ve kârlılığı üzerinde önemli bir rol oynuyor. İnternet teknolojilerindeki gelişmeler sonucu, veri hacmi ve çeşitliliğinin artışı ile ortaya çıkan Büyük Veri (Big Data) kavramı ise günümüzde şirketlerin iş süreçlerinin etkinliğini artırmak için göz önünde bulundurduğu etkenlerden biridir. Büyük veri, perakende sektörü için doğrudan kârlılığı artırmanın bir yolu olarak görülüyor. GTech olarak bu yazımızda sizler için büyük verinin kullanımı ile perakende sektöründe kârlılığın nasıl artırılabileceğini açıkladık.

Büyük Veri Nedir?

Büyük veri, adından da anlaşılacağı üzere daha fazla çeşitliliğe sahip olan ve hızlı bir şekilde artan büyük hacimli veridir. Yeni veri kaynaklarından gelen daha büyük ve karmaşık veri kümeleri olan büyük veri, daha fazla bilgiye erişim sağlanarak karmaşık iş süreçlerinin işletilmesinde etkili olduğu gibi şirket hedefleriyle uyumlu hale getirilebilir niteliktedir. Büyük verinin temel çalışma prensibi olan “birleştir, yönet, analiz et” anlayışı sayesinde karmaşık ve hacimli veriler iş süreçlerine yönelik anlamlı bulgulara dönüştürülebilir.

Büyük Veri (Big Data) Perakende Sektörünü Nasıl Değiştiriyor?

Hız kesmeden gelişmeye devam eden internet teknolojisinin ortaya çıkardığı veri çeşitliliği ve veri hacimlerinin en çok etkilediği sektörlerden birisi de perakende sektörüdür. Perakende sektöründe her geçen gün artan verilerin uygun bir şekilde toplanması, okunması ve analitik bir bakış açısıyla yorumlanarak uygun aksiyonların alınması gerekiyor. Büyük veri ile perakende sektöründeki değişimler şu şekilde sıralanabilir:

  • Hedefin belirlenmesi
  • Veri kaynaklarının ve veri türlerinin belirlenmesi
  • Verilerin işlemlenmesi
  • İşgücü ve hizmetlere yatırım yapılması
  • Analitik bakış açısı kazanımı
  • Sonuçların değerlendirilmesi

Perakende Sektöründe Büyük Veri Kullanımı

Medyadan bankacılığa, sağlıktan ulaşıma pek çok sektörde büyük veriden yararlanılıyor. Bu sektörlerden biri olan perakende sektörü de büyük veriden faydalanıyor. Büyük verinin sunduğu iş analitiği, veri analizi ve raporlama çözümleri sayesinde, perakende sektöründeki işletmeler iş hacmini büyüterek kârlılığını artırabiliyor. Bu noktada büyük verinin sağladığı avantajlar şu şekildedir:

    1. Müşterilere yönelik daha kapsamlı bilgiye erişilmesini sağlar.

Perakende sektöründe büyük veri kullanımı ile farklı veri kaynaklarından müşterileri hakkında veri toplayan ve analiz eden şirketler müşteri profillerini, tutumlarını ve taleplerini anlamlandırmada daha başarılı olabiliyorlar.

    2. Etkin şekilde anlık karar ve aksiyonların alınabilmesini sağlar.

Şirketler verileri gerçek zamanlı toplayarak ve işlemleyerek rakiplerin fiyat değişimlerini takip edebilir, müşteri tutumlarını değerlendirebilir, özel fiyat ve indirim seçenekleri oluşturabilirler. Böylece müşteri ihtiyaçları daha etkin ve uygun bir şekilde karşılanarak memnuniyet artışı sağlanabilir.

     3. İş süreçlerinin hız ve verimliliğinin artırılmasını sağlar.

Geleneksel yöntemler ile müşterilere, ürünlere ve diğer iş süreçlerine yönelik verilerin toplanması, depolanması ve işlemlenmesi hem karmaşık hem de zaman alıcı olabiliyor. Büyük veriye yönelik yetkinliklerini geliştiren işletmeler iş süreçlerinin operasyonel ve finansal verimliliğini artırabilir.

Perakende sektöründe olduğu gibi diğer sektörlerde de şirketlerin sahip olduğu verilerin önemi her geçen gün artıyor. Aynı zamanda, hacmi ve çeşitliliği artan verilerin anlaşılması zorlaşabiliyor. Bu nedenle, şirketlerin büyük verileri işlerken uygun araçlardan faydalanması oldukça önemlidir. GTech olarak, Büyük Veri ve İleri Analitik uzmanlarımız ile şirketlerin büyük veri yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları en uygun çözümleri sunuyoruz. GTech Büyük Veri ve İleri Analitik çözümlerine yönelik ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça

https://www.logo.com.tr/blog-detay/buyuk-veri-kullanilarak-karlilik-nasil-artirilir

https://retailturkiye.com/bulent-dal/perakendecilikte-buyuk-veri-kullanim-alanlari/

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/perakende-sektorunun-buyuk-veri-sinavi/